info@jbsport.nl

Coaching


Sportcoach/manager

JB Sport & Consultancy ondersteunt clubs, trainers, teams en individuele spelers in de ontwikkeling van hun voetbalvermogen. JB Sport & Consultancy tracht naast de voetbal ontwikkeling mee te denken in het optimaliseren van het “voetbal” klimaat binnen de club of organisatie waarin de speler en de trainer functioneren. Dit gebeurt niet alleen in Nederland maar ook in andere landen.Sportinstructie

Als sportinstructeur heeft men de taak instructies te geven bij sport- en spelactiviteiten. Gedurende de lessen is het de bedoeling  de sportbeoefenaars te helpen, te activeren en aanwijzingen te geven. JB Sport & Consultancy is bijvoorbeeld al jaren verantwoordelijk voor de sportinstructie bij de ‘beroeps’ van de Brandweer te Deventer.


Praktijkbegeleider Sport

De Praktijkbegeleider begeleidt een cursist/student in opleiding tijdens het uitvoeren van de Praktijk Vormings Opdrachten(stageopdrachten). Al jaren is JB Sport & Consultancy actief in het begeleiden van studenten van de opleiding ROC AVENTUS, CIOS, CALO en Landstede. Tevens de praktijkbegeleiding voor de deelnemers aan diverse KNVB- scholingen.